2021

Wprowadzono nowy stacjonarny kierunek kształcenia: podolog.

Utworzono stacjonarne kierunki kształcenia: technik masażysta i opiekun medyczny.

2021

Przekazanie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli do prowadzenia Powiatowi Stalowowolskiemu

Powołanie Roberta Grzyba na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

2021

Rozwiązanie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
Likwidacja Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli

2019

Stanowisko dyrektora obejmuje Robert Grzyb.
Likwidacja Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli.

2018

Stanowisko p. o. dyrektora obejmuje Robert Grzyb.

2016

Wprowadzono nowy zaoczny kierunek kształcenia: technik sterylizacji medycznej.

2015

Z dniem 01 września tworzy się Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli

2015

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Genowefa Samołyk

2014

Z dniem 01 września otwiera się nowy kierunek kształcenia technik elektroradiolog

2014

Tworzy się Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli z połączenia w zespół szkół: istniejącej Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli i nowo utworzonej Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli.

Stanowisko p.o dyrektora obejmuje Genowefa Samołyk.

2013

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Genowefa Samołyk

2013

Stanowisko p.o dyrektora obejmuje Teresa Busch.

2010

Wprowadzono nowy kierunek technik usług kosmetycznych

2009

Wprowadzono nowy zaoczny kierunek kształcenia opiekun medyczny

2006

Stanowisko dyrektora obejmuje Andrzej Koluch

2005

Otwiera się nowy kierunek kształcenia – technik masażysta. Następuje przekształcenie dotychczasowego Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli w publiczną szkołę policealną o nazwie Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

2000

Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia terapeuta zajęciowy i ratownik medyczny

1999

Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie kształcenia dietetyk. Stanowisko dyrektora obejmuje Józefa Burgat.

1994

Tworzy się Zespół Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli z połączenia szkół Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego.

1991

W Liceum Medycznym wprowadza się kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca. Stanowisko dyrektora obejmuje Jadwiga Berbecka.

1976

Utworzenie Medycznego Studium Zawodowego kształcącego w zawodach:

  • Pielęgniarka 1976
  • Opiekunka dziecięca 1980
  • Higienistka stomatologiczna 1981
  • Technik fizjoterapii 1987

1973

Stanowisko dyrektora obejmuje Aurelia Wojciak

1971

Utworzenie Liceum Medycznego

1962

Utworzenie Liceum Pielęgniarstwa o 5-letnim cyklu nauczania

1961

utworzenie 4-letniego Liceum Pielęgniarstwa. Stanowisko dyrektora obejmuje Adam Kantorek