Czas trwania nauki: 2,5 roku

Kierunek: dzienny

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • przygotować stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań  diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • przygotować pacjenta i wykonywać prace związane z przygotowaniem badań  diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii wykonywać, samodzielnie lub w zespole, badania diagnostyczne i zabiegi  terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej (m.in. RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia, diagnostyka izotopów EKG, EEG, audiometria, spirometria);
 • analizować wykonane badania diagnostyczne, zabiegi w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
 • prowadzić dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
 • wdrażać i koordynować system zarządzania jakością.

Perspektywy zatrudnienia:

 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii, szpitalne oddziały ratunkowe, oddziały intensywne go nadzoru kardiologicznego i reanimacji, zakłady radioterapii;
 • pracownie rentgenowskie (RTG), pracownie tomografii komputerowej (TK), pracownie rezonansu magnetycznego (MR);
 • pracownie angiografii/ radiologii interwencyjnej;
 • pracownie: elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii, desytometrii, audiometrii;
 • pracownie hemodynamiki/ kardioangiografii, pracownie elektrofizjologii/ elektroterapii serca i kontroli rozruszników;
 • zakłady medycyny nuklearnej, teleradiologii, brachyterapii.