Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

ul. Staszica 5
37-450 Stalowa Wola

tel. (15) 842 04 10
e-mail: medyk_stw@poczta.onet.pl