Czas trwania nauki: 2 lata

Kierunek: dzienny

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • – samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie, irygacja, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty,
 • wykonywać badania diagnostyczne zalecone przez lekarza dentystę,
 • dokonywać bieżących przeglądów uzębienia,
 • doradzać pacjentom w zakresie higieny jamy ustnej, rodzajów fluoryzacji i profilaktyki próchnicy,
 • charakteryzować stany chorobowe narządu żucia,
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,..
 • obsługiwać urządzenia, aparaty i instrumenty dentystyczne,
 • prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia,
 • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i współpracować z kilkoma gabinetami lub prowadzić edukację zdrowotną w szkołach i przedszkolach. Zajmuje się ona stomatologią estetyczną, wykonuje instruktaże higieny jamy ustnej oraz zabiegi profilaktyczne jak: lakowanie , lakierowanie zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowania zębów i wiele innych.