REKRUTACJA NA  ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli informuje, że od miesiąca czerwca 2023 r. prowadzi nabór kandydatów na I semestr roku szkolnego 2023/2024 na następujące kierunki:

 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG – forma dzienna (2,5 roku nauki)
 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY – forma dzienna (2,5 roku nauki)
 • TECHNIK MASAŻYSTA – forma dzienna / stacjonarna (2 lata nauki)
 • PODOLOG – forma stacjonarna (2 lata nauki)
 • OPIEKUN MEDYCZNY – forma stacjonarna (1,5 roku nauki)
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA – forma zaoczna (2 lata nauki)
 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – forma zaoczna (1 rok nauki)

Forma stacjonarna (wieczorowa) – zajęcia odbywają się w systemie cotygodniowym

Forma zaoczna – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątek i sobotę

Dodatkowe informacje o kierunkach znajdują się w dziale kierunki kształcenia.

Na semestr  I na każdy kierunek kształcenia przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań  do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie oraz aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (skierowanie do lekarza będą wydawane w sekretariacie szkoły).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły (do pobrania)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości – ORYGINAŁ
 • 2 fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie do pobrania
  w sekretariacie szkoły)

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem tradycyjnym. Dokumenty należy składać w sekretariacie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej
w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 (budynek I LO im. KEN – 1. piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Pliki po pobrania:

Podanie do szkoły – Podanie MSP

Absolwenci po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, umożliwiający podjęcie pracy na terenie  Unii Europejskiej.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach medycznych naszego regionu.

Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

 1. Staszica 5 (budynek LO im. KEN)
  37-450 Stalowa Wola

Kontakt z nami:

tel. 15 842 04 10
e-mail: medyk_stw@poczta.onet.pl