REKRUTACJA NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

STYCZEŃ 2022

Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli informuje, że w miesiącu styczniu 2022 r. prowadzi nabór kandydatów na II semestr roku szkolnego 2021/2022 na następujące kierunki:

  • OPIEKUN MEDYCZNY – forma stacjonarna (1,5 roku nauki)
  • OPIEKUNKA DZIECIĘCA – forma zaoczna (2 lata nauki)

Forma stacjonarna – co tydzień w czwartek, piątek i sobotę

Forma zaoczna – co dwa tygodnie w piątek i sobotę

Dodatkowe informacje o kierunkach znajdują się w dziale kierunki kształcenia.

Na semestr  I na każdy kierunek kształcenia przyjmowani są kandydaci, którzy:

  • posiadają średnie wykształcenie, matura nie jest wymagana,
  • posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań  do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie oraz aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie szkoły).

Wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły (do pobrania)
  • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej – ORYGINAŁ
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)
  • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • 2 fotografie podpisane na odwrocie.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem tradycyjnym. Dokumenty należy składać w sekretariacie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 (budynek LO – 1. piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Pliki po pobrania:

Podanie do szkoły – Podanie MSP 2021

 Absolwenci po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie uprawnienia umożliwiające pracę na terenie całej Unii Europejskiej.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Praktyki zawodowe organizuje szkoła.