REKRUTACJA NA  ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli informuje o rekrutacji na II semestr roku szkolnego 2022/2023 na następujące kierunki:

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA – forma zaoczna (2 lata nauki)
 • OPIEKUN MEDYCZNY – forma stacjonarna (1,5 roku nauki)

Forma stacjonarna (wieczorowa) – zajęcia odbywają się co tydzień w czwartek, piątek i sobotę
Forma zaoczna – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątek i sobotę

Dodatkowe informacje o kierunkach znajdują się w dziale kierunki kształcenia.

Na semestr  I na każdy kierunek kształcenia przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań  do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie oraz aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (skierowanie do lekarza będą wydawane w sekretariacie szkoły).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do szkoły (do pobrania)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – ORYGINAŁ
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem tradycyjnym. Dokumenty należy składać w sekretariacie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 (budynek LO – 1. piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Pliki po pobrania:

Podanie do szkoły – Podanie do szkoły MSP 22/23

Absolwenci po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, umożliwiający podjęcie pracy na terenie  Unii Europejskiej.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach medycznych naszego regionu.

Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

 1. Staszica 5 (budynek LO im. KEN)
  37-450 Stalowa Wola

Kontakt z nami:

tel. 15 842 04 10
e-mail: medyk_stw@poczta.onet.pl