Czas trwania nauki: 1 rok

Kierunek: zaoczny

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • przeprowadzić demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej,
 • kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • przeprowadzić proces dekontaminacji,
 • przygotowywać roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu,
 • przeprowadzić mycie , dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • stosować odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji,
 • prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Perspektywy zatrudnienia:

 • centralne sterylizatornie publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
 • podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym,
 • pracownie endoskopowe,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • studia tatuażu,
 • zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych