MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM.HANNY CHRZANOWSKIEJ   W STALOWEJ WOLI

jest publiczną szkołą  kształcącą w zawodach:

 

        Technik masażysta           

Technik elektroradiolog 

Technik farmaceutyczny

                       Opiekun medyczny                            

   Technik sterylizacji medycznej    

Opiekunka dziecięca

                               

 

Celem szkoły jest

 Umożliwienie zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej lub dokonania świadomego wyboru  dalszego kierunku kształcenia.

Nauka w Szkole trwa:

2,5 roku i jest prowadzona w systemie dziennym (technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny)

2 lata i jest prowadzona w systemie stacjonarnym (technik masażysta, podolog)

1,5 roku i jest prowadzona w systemie stacjonarnym (opiekun medyczny)

1 rok i jest prowadzona w systemie zaocznym ( technik sterylizacji medycznej)

2 lata i jest prowadzona w systemie zaocznym (opiekunka dziecięca)

 

Zajęcia w Szkole prowadzone są:

w formie wykładów, ćwiczeń, praktyk