STRUKTURA ORGANIZACYJNA MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ 

W STALOWEJ WOLI

KIEROWNICTWO

DYREKTOR
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

ADMINISTRACJA

 
 GŁÓWNY KSIĘGOWY       STARSZY REFERENT       SEKRETARZ SZKOŁY
 
            
PRACOWNICY OBSŁUGI

KONSERWATOR    SPRZĄTACZKI