Czas trwania nauki: 1,5 roku

Kierunek: stacjonarny

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki
 • wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, a także w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną i zespołem opiekuńczym;
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • popularyzować zachowania prozdrowotne;
 • radzić sobie ze stresem;
 • porozumieć się za pomocą języka migowego; .
 • dokumentować wykonane zabiegi higieniczne;
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej dezynfekować narzędzia;
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Perspektywy zatrudnienia:

 • oddziały szpitalne: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjny, neurologii;
 • zakłady pielęgniarsko-opiekuńcze;
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
 • szpitale opieki długoterminowej;
 • domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • sanatoria;
 • hospicja.