Czas trwania nauki: 2 lata

Kierunek: zaoczny

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • diagnozować i oceniać poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka,
 • stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,
 • doskonalić sprawność motoryczną i manualna dziecka,
 • planować zabawy w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka,
 • uczyć dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami,
 • stymulować rozwój psychiczny dziecka,
 • stwarzać warunki zapobiegające powstawaniu choroby sierocej u dzieci,
 • kształtować u dzieci pozytywne przyzwyczajenia i nawyki,
 • nawiązywać i podtrzymywać emocjonalny kontakt z dziećmi,
 • technik i metod oddziaływania wychowawczego,
 • modyfikować metody wychowawcze w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i z problemami wychowawczyni,
 • prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • sprawować opiekę nad małymi dziećmi,
 • wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne dzieciom,
 • dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach domowych oraz sprawować tymczasową opiekę nad dziećmi opuszczonymi lub pielęgniarską nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo,
 • rozróżniać czynniki chorobotwórcze, klasyfikować i charakteryzować choroby dziecięce,
 • udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania,
 • rozpoznawać symptomy dziecka skrzywdzonego,
 • stosować przepisy prawa o przestrzeganiu praw dziecka,
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zatrudnienia:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • domach małego dziecka,
 • sanatoriach,
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • środowisku domowym dziecka ( profesjonalna opiekunka dziecięca),
 • otworzyć własną firmę.