MEDZYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ  W STALOWEJ WOLI
  

  
 
             www.msp.stalowawola.pl                                                email: msp@stalowowolski.pl
telefon/ fax: 15/842 04 10