Czas trwania nauki: 1,5 roku

Kierunek: zaoczny

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • stwierdzać występujące zagrożenia w zakładach pracy,
 • przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach,
 • doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • opracowywać plany modernizacji zakładu pracy dotyczących rozwiązań BHP,
 • doradza-ć i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczących BHP,
 • badać przyczyny wypadków w pracy,
 • prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac,
 • przeprowadzać kontrole w zakładach pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP,
 • sporządzać okresowe analiz warunków BHP,
 • prowadzić szkoleniaa z zakresu BHP.

Perspektywy zatrudnienia:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa jako pracownik ds. BHP,
 • firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP
 • technicy BHP mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale także na rozwój kariery doradczej oraz sprzedaż usług konsultacyjnych na terenie całej Polski.