Czas trwania nauki: 1 rok

Kierunek: dzienny

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

 • diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej,
 • dążyć do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych),
 • współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzyć indywidualne programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów opiekować się osobą niepełnosprawną – pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb bio,-psycho,- społecznych,
 • motywować niepełnosprawnego do podjęcia rehabilitacji,
 • stosować w razie potrzeby zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym,
 • udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Perspektywy zatrudnienia:

 • sanatoriach, klinikach i szpitalach,
 • domach opieki, domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • hospicjach,
 • własna działalność gospodarcza.