EWIDENCJE I REJESTRY MEDYCZNO-SPOŁECZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  W STALOWEJ WOLI

DZIENNIK PODAWCZY
Dokumenty można składać:

SEKRETARIAT
UL.STASZICA 5
37-450 STALOWA WOLA
tel/fax. 015 842 04 10
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00

EWIDENCJE I REJESTRY

SEKRETARIAT
Nazwa rejestru:
Ewidencja korespondencji wpływającej i wysyłanej ze szkoły 
Ewidencja normatywów (zarządzeń wewnętrznych  dyrektora)
Ewidencja delegacji służbowych
Ewidencja pieczęci
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Korgul

Telefon/fax: 015 842 04 10
e-mail: medyk_stw@poczta.onet.pl
Godziny pracy od pon. do pt.: 8.00-16.00

DZIAŁ KADR:
Nazwa rejestru:
Ewidencja pracowników
Forma rejestru:  elektroniczna
Ewidencja akt osobowych
Forma rejestru:  pisemna
Ewidencja akt archiwalnych akt osobowych
Forma rejestru: pisemna
Ewidencja urlopów wypoczynkowych
Forma rejestru: pisemna
Ewidencja kart czasów pracy
Forma rejestru: pisemna
Ewidencja zwolnień lekarskich
Forma rejestru:  elektroniczna
Ewidencja przyznanych świadczeń socjalnych
Forma rejestru: pisemna

Ewidencja obecności pracowników
Forma rejestru:  pisemna
Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych
Forma rejestru:  pisemna
Ewidencja odznaczeń państwowych, samorządowych
Forma rejestru:  pisemna
Osoba dysponująca: Joanna Chwieja-Mączka
Telefon/fax: 015 842 04 10
e-mail: medyk_stw@poczta.onet.pl

BHP:
Nazwa rejestru:
Rejestr wypadków przy pracy
Forma rejestru:  pisemna
Kartoteka odzieży roboczej i ochronnej
Forma rejestru:  pisemna
Rejestr oceny ryzyka zawodowego
Forma rejestru:  pisemna        
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
Forma rejestru:  pisemna
Osoba dysponująca: Jan Fronc

Telefon/fax: 015 842 04 10
e-mail: medyk_stw@poczta.onet.pl
Godziny pracy od pon. do pt.: 15.00-19.00

KSIĘGOWOŚĆ
Nazwa rejestru:
Rejestr  umów
Ewidencja wynagrodzeń pracowników
forma rejestru: pisemna
Ewidencja środków trwałych
forma pisemna
Osoba dysponująca:  Teresa Maciaszkiewicz

Tel/fax: 015 842 04 10
e-mail: medyk_stw@poczta.onet.pl
Godziny pracy od pon. do pt.: 8.00-16.00