Wytyczne ws. udziału w zajęciach praktycznych w Medycznej Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

Wytyczne ws. udziału w zajęciach praktycznych w Medycznej Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2   Słuchacze zgłaszają chęć uczestnictwa w zajęciach nauczycielowi (telefonicznie lub mailem). Nauczyciel prowadzący zajęcia wyznacza słuchaczowi godzinę rozpoczęcia jego zajęć. Słuchacz przychodzi na wyznaczoną godzinę na spotkanie z nauczycielem i podpisuje listę obecności.…